Danaë en de ‘Gouden Regen’

Danaë, de enige eigen dochter van de Griekse Koning Akrisios, en Eurydike. Het was Akrisios die een orakel contacteerde, maar gewaarschuwd werd dat zijn kleinzoon hem later zou vermoorden. Uit angst en woede sloot hij zijn dochter op in een koperen toren. Zolang zij vruchtbaar was werd ze opgesloten en kon zij dus niet bevrucht worden.

Zeus, de Oppergod, de ‘Vader’ van de mens en de goden, de heerser en beschermer van de mensen en goden, hij die de macht over de vorsten en koningen had, hij die de natuurverschijnselen bij machte was… Eveneens een vrouwenverslinder.

Hij had vele vrouwen zwanger gemaakt en zag zijn oog vallen op Danaë. Maar aangezien ze in een koperen ondoordringbare toren was vastgehouden zag hij geen andere oplossing dan zich in gouden regen te transformeren. Danaë wist niet wat er gebeurde en werd bevrucht door deze ‘gouden regen’.

Ze baarde een zoon, Perseus, de halfgod. Akrisios ontdekte dat hij een kleinzoon had, uit angst en zelfbehoud sloot hij Danaë met zijn kleinzoon op in een houten kist en gooide hen in zee. Maar de kist bleef drijven en samen bereikten ze het land Seriphos. Ze werden bevrijd.

Toen Perseus eenmaal zijn volwassen leeftijd had bereikt gingen ze samen van Seriphos naar Larisa. Op dat moment was Akrisios ook in Larisa, hij was namelijk bevriend met koning Teutamides van Larisa. Het was de bedoeling zijn grootvader te ontmoeten en hem te vergeven voor zijn daden.

Perseus nam deel aan de atletiekspelen die georganiseerd werden ter ere van de vader van Teutamides, die jarig was. Hij nam deel aan het discuswerpen. Daar vermoordde Perseus onopzettelijk zijn vader de oppergod Zeus. Hij gooide namelijk een discus op het hoofd van zijn vader. Zo had het orakel beslist.

Zeus, de mythische Griekse Oppergod uit het oude Griekse pantheon. Hij was de heerser over de berg Olympus, een zoon van de Titanen ( Cronus en Rhea) , Ouronos, en was hierdoor Hemelgod.

Hij werd de ‘vader’ genoemd omdat hij zowel heerser en beschermheer was van mens en goden en heerser van hemel en aarde.

Zijn thuis was de berg Olympus. Alles wat een natuurverschijnsel was werd aan hem toegewezen, donder, bliksem, stormen, … de niet goddelijke krachten waar hij voor stond was beschermer van recht en moraal, het huis, de volksvergaderingen, …

De beschermheer en heerser van de maatschappelijke orde, en ook de vorsten waren aan hem onderworpen. Hij heerste ook over de goden.
Na een strijd tussen de Titanen won Zeus en kreeg zo de absolute macht in handen.

Attributen: bliksemschicht, scepter, adelaar, Aegis, de huid van de geit Amalthea en zijn schild wat zo goed als onverwoestbaar is, maar ook de eik. Vaak is hij afgebeeld met een krans van eikenblad, de lauwerkrans.