Atlas, hij die de wereld op zijn schouders draagt.

Atlas, de zoon van de Titaan Iapetus. Lapetus was de zoon van Ouranos en Geae. Ze symboliseerden de krachten van hemel en aarde. Het was Ouranos, de hemelgod, die angst / jaloezie ontwikkelde dat hij op een dag zou onttroond worden.

Ouranos dacht dat zijn enige kans om de troon te behouden zijn kinderen op te sluiten in Tartarus, de onderwereld. Hij sloot eveneens de Cyclopen en de Honderdarmige Hecatoncheiren op. Doordat Ouranos zijn kinderen naar de onderwereld verdreef, kwamen deze terug in de moederschoot van Geae, de aarde. Zij had het enorm moeilijk bij deze taak, zowel mentaal als fysiek. Ze riep haar kinderen op om te rebelleren.

De jongste Titanenzoon Cronus was de enige die het lef had zich tegen zijn vader te keren. Omdat hij hulp nodig had bevrijdde hij de Cyclopen en de Honderarmige Hecatoncheiren.

De strijd tussen vader en zoon leverde de zoon de overwinning op. Cronos castreerde zijn vader tijdens zijn bezoek aan Geae. Cronos werd zo de heerser van de godenwereld.

“Ouranos waarschuwde Cronos dat de geschiedenis zich zou herhalen.”

Zo geschiedde het ook. Cronos ontwikkelde dezelfde angst / jaloezie voor zijn kinderen. Tegen beter weten in at hij zijn kinderen op maar Rhea zijn vrouw nam het heft in handen. Ze redde Zeus.

Bij de geboorte van Zeus wikkelde ze hem in een doek en bracht hem naar Oermoeder Geae. Eenmaal ouder en gaf Iapetus hem de heerschappij over de Titanen.

Eenmaal Zeus ontwikkelde tot een man, gaf hij opdracht aan zijn vrouw om Cronos een braakmiddel toe te dienen. Deze zou ervoor zorgen dat zijn broeders en zussen bevrijd zouden zijn. Daar ontstond de Titanenstrijd tussen Cronus en Zeus. Zeus nam de overwinning en werd de hemelgod.

Atlas raakte verwikkeld in de grote godenstrijd tussen Cronos en Zeus, Atlas koos de kant van Cronus, dus tegen de hemelgod, de Vader. De Titanenstrijd was in het voordeel van Zeus. Elke Titaan die tegen hem was werden naar Tartaros verbannen. Atlas had de bonusprijs gewonnen, hij mocht tot het eind der tijden het hemelgewelf op zijn schouders dragen.

Perseus

Het Atlasgebergte

Verbonden aan de Titaan Atlas, het Atlasgebergte. Herodotus verhaalt dat Perseus en Atlas een conflict hadden. Perseus gebruikt het hoofd van Medusa om Atlas in Steen te Veranderen. Toen hij neerviel ontstond het Atlasgebergte. Noordwesten van Afrika.

Medusa, de vrouw met het slangenhoofd

Door de betovering van Athena kon niemand Medusa in de ogen kijken zonder te verstenen. Perseus slaagde hier echter wel in. Zijn doel was het hoofd van de Gorgon naar de koning Polydectes te brengen. Maar om zijn doel te kunnen bereiken had hij hulpmiddelen nodig. Zij gaven hem een helm die hem onzichtbaar kon maken, sandalen waar hij mee kon vliegen, een tas en een schild.

Bij het aantreffen van Medusa gebruikte hij de weerspiegeling van zijn schild en had zo de kans haar te onthoofden. Hij stak het hoofd in de tas die hij meegekregen had.

De legende luidt dat de bloeddruppels die hij achter liet, veranderden in giftige slagen, talkrijk en gekleurd.. daarom zou men in die regio’s veel slangen aantreffen.

Ook het paard Pegasus zou hier zijn ontstaan. Ze zou namelijk zwanger zijn geweest van Poseidon.

Medusa de vrouw met het geschubde slangenhoofd

Medusa, een dochter van de Gorgonen Phorcys (zeegod) en Ceto (zeemonster). De vrouw met het geschubde slangenhoofd.

Medusa was niet altijd een monsterlijke vrouw maar zou ze ooit een priesteres van de tempel geweest zijn. Deze tempel was gewijd aan de godin Athena. Poseidon werd verliefd. Athena was woest en ze nam wraak op Athena door haar in een monster te veranderen. Ze hadden namelijk de tempel ontwijd.

Een andere bron meld dan weer dat Athena ontzettend jaloers was op de beeldschone Medusa.

Athena, godin van oorlog en vrede..

De godin van oorlog en vrede, wijsheid en beschaving, beschermster van de stad Athene, wetenschap en kunsten… maar ook van de vruchtbaarheid van de akkers en ze wordt vaak vertoond in wapenuitrusting

Athena werd geboren uit het hoofd van Zeus toen hij zijn hoofd liet opensnijden door aanhoudende hoofdpijn.