Vaak hoor ik mensen spreken over ‘zwarte magie’ en ‘witte magie’. Sommige mensen gebruiken deze termen vaak, in mijn visie zou men dit niet moeten doen. Helaas trap ik soms ook in deze vragen, die eigenlijk raar zijn, want magie is altijd een manipulatie van iets, al horen sommigen dat liever niet.

Mijn inziens heeft het ook een rascistische ondertoon. Bij wat door velen ‘zwarte magie’ genoemd wordt, wordt namelijk vaak uitgegaan dat de rituelen ‘slecht zijn’ en ze worden daarom als ‘zwarte magie’ worden bestempeld. Terwijl ze lang niet altijd zo donker zijn als lijkt of een ‘donker doel’ hebben.

De ‘zwarte magie’ stempel wordt, niet verwonderlijk, vaak gedrukt op rituelen die voortkomen uit andere gebruiken m.b.t. magie, die buitenstaanders als geheel vaak al associëren met ‘donker’. Zo vinden de rituelen die als donker bestempeld worden meestal hun oorsprong in tradities zoals: Hoodoo of de traditionele Afrikaanse traditionele volksmagie.

Over het algemeen is magie zelf niet alleen ‘goed’ of ‘slecht’: mensen beseffen te weinig dat het een hulpmiddel is, niet een doel. Dat magie of er nu een ‘witte magie’ of ‘zwarte magie’ stempel op gedrukt wordt, altijd een manipulatie is. En elke vorm van magie, of je deze nu wit of zwart wilt noemen, effecten / consequenties heeft.

Verder zijn we van tijd tot tijd allemaal weleens egoïstisch, jaloers en bekrompen, en eerlijk gezegd, ondanks dat we allemaal geweldige heksen zijn, is dat oké. We blijven eenmaal mens, we hebben onze donkere kantjes en ook goede kanten die liefdevol zijn. Het gaat om balans, er is geen licht zonder donker.

Ik spreek dus liever niet in de termen ‘zwart en wit of ‘goed of slecht’. Hiermee verloochen ik mezelf want ik ben dit alles! En jij?