Esoterisch en exoterisch

De termen esoterisch en exoterisch zijn afkomstig van het Grieks.
Exoo betekent: ‘naar buiten’
Esoo betekent: ‘naar binnen’

De hedendaagse samenleving spreekt zeer vaak over ‘esoterie’ maar dan doelt men vaak op occultisme, bijgeloof, magie, astrologie of andere (pseudo)wetenschappelijke strekkingen. Echter gaan de begrippen terug tot in het verre verleden.

Esoterie is kennis die door ingewijden overgedragen wordt.

Vaak wordt esoterische kennis slechts overgedragen door ingewijden. Die al dan niet ervoor kiezen het te delen. Deze kennis gaat vaak gepaard met symbolische waarden.

Heb je ooit al een astrologische geboortehoroscoop gezien? De symbooltjes die verwijzen naar de 12 huizen (van de ziel)? Soms zie je een soort ‘geheimtaal’ of andere symbolische vormen of afbeeldingen. Dat is mystiek. Dat is wat naar binnen gekeerd wordt. Hoe het geïnterpreteerd wordt. Dit is geen exacte wetenschap, maar slechts een interpretatie van iets dat buitenaf op ons eigen unieke zelf een invulling krijgt.

Stel: De raaf, een vogelsoort die in verschillende culturen een andere invulling heeft gekregen maar, in die tijdsgeest en in die omgeving een waarde heeft gekregen.Voor ‘hen’ had de raaf dus elk een eigen betekenis.

Een voorbeeld van de betekenissen van de raaf:

Grieken en Romeinen: de raaf, het symbool voor een lang leven, de boodschapper Apollo, de zonnegod.
Joden: de raaf is een onrein dier, het is boos en kwaad
Christenen: aaseter. Hij kan de ogen uitsteken met zijn puntige snavel. Hij is symbolisch het kwaad en de zonde.
Egyptenaren: het symbool van het kwaad
Kelten: de raaf is het symbool voor goddelijke kracht, de overwinning in een strijd. Als de raaf volledig zwart is dan is het boos teken
Germaans / Noords: symbool voor de god Wodan / Odin, maar hij heeft 2 raven die zijn boodschappers voorstellen.
Moslims: Habil en Kabil, twee broers, kregen ruzie en Kabil vermoorde Habil. Een raaf door god gezonden kraste met zijn poot in het zand om Qabil te laten zien hoe hij Habil moest begraven.
Tibetaans boeddhisme: een raaf bracht bescherming. Er zijn voorbeelden dat de raaf in grote lijnen hetzelfde uitbeeld, maar zien in het Tibetaans boeddhisme een positief beeld. Het verhaal zegt daar dat de boeddha de vorm van een raaf aanneemt omdat deze geholpen heeft bij het stichten van de staat Bhutan.
Raven en monniken of andere geestelijken: Het symbool voor de eenzaamheid, de kluizenaars.. Maar ook de trouwheid en beschermers als zijnde ‘de communicatie tussen mens en goddelijke’.

De meeste esoterische kennis is geen geheim meer.

Er bestaan tal van boeken waarin esoterische kennis beschreven is, maar niet alle esoterisch kennis is zomaar te verkrijgen. Het gaat om de verborgen betekenis. Oude teksten zijn cryptisch omschreven en niet in de taal die wij dagelijks gebruiken. Inquisitie, heksenvervolgingen, landen waar censuur heerst…Daar wordt een soort ‘codeertaal’ of ‘geheimschrift’ toegepast, waarom? Zodat enkel zij die daarin geletterd zijn de boodschap kunnen begrijpen.

Dat is de bron van de mystiek, het geheimhouden van kennis die als ‘gevaarlijk’ wordt beschouwd. Een sinaasappel is een sinaasappel, ongeacht de naam die je eraan geeft. Maar hoe ga je ‘God’ omschrijven? Dat is heel subjectief. Een voorbeeld. Boeddha had Hindoeïstische leraren, net zoals Christus dat had. De Bijbel heeft een oud en nieuw testament en zo heeft Boeddha en Hindoeïsme ook een oud en nieuwe versie. Kopten en Catharen, Soefi en Derwisj…

Ondanks de ‘esoterische invullingen’, is de waarheid dat ‘het spirituele pad’, een universeel pad is. We zien vaak dezelfde symbolen en gebruiken in al deze religies terugkomen.

Esoterische beweging

Esoterie gaat ervan uit dat alles vergankelijk is, de dood is onoverkomelijk. We leven graag en verdringen het gegeven dat aan alles een einde komt. Exoterisch leven is het dagelijks leven te leven zonder de diepgang en zonder de zoektocht naar de werkelijke zin van het leven en hoe we ons
kunnen vervolmaken tot het ‘goddelijke wezen’.

Er is een continu beweging in ons en de wereld om ons heen. We zien dat niet altijd, we staan niet stil. Zie jezelf staan op een drukke baan, een kruispunt. Auto’s, fietsers, wandelaars, verkeershinder, geuren, overheersende harde geluiden…

Zie je zelf nu staan op datzelfde kruispunt maar in stilstand op een rustig moment van de dag. Voorbeeld bij het ochtendgloren. Geen verkeer, geen drukte, geen geurhinder van de uitlaatgassen…

Integendeel, je hoort de vogels bij het ochtendgloren, de haan in de verte, de eerste donkere wolken die verdreven worden door de opkomende zon…

Langzaam maar zeker komt het verkeer op gang… De verandering, voel, hoor, zie, ruik en proef (want geur en smaak zijn nauw verbonden)…. Dat is de verandering waar we elke dag onderhevig aan zijn.

Exoterische beweging

Exoterisch is de beweging heel zichtbaar. Maar esoterisch ook. Want die rustige ochtend, bij het ochtendgloren, waar de geluiden en de geuren van de natuur je zintuigen prikkelen, geeft een andere bewustzijnstoestand. Exoterisch en esoterisch liggen soms verweven, want kennis verandert
nu eenmaal als ze ontdekt is. Geschiedenis leert ons dat er vooruitgang is.

Het pad van zingeving

Het pad dat je bewandeld is het pad dat je brengt naar je bestemming. Welke bestemming is dus afhankelijk van het pad je gekozen hebt. Christenen noemen dit ‘bekering’, Boeddhisme en Hindoeïsme is dit ‘Yana’, Soefisme spreekt over ‘Tasawwuf’… Het doel is het bereiken van de ‘zingeving’.

De mens op aarde, een bewustzijn of bewust-zijn. Alles is verbonden en een eenheid. Alles en iedereen heeft een invloed op iets anders. Wat je denkt, wat je zegt, wat je voelt, wat je hoort, wat je ziet, wat je ruikt… Denk maar aan persoon die een sensuele parfum nalaat terwijl hij of zij langs je
heen gaat…

Wat je voelt als iemand je dankbaarheid toont, wat je denkt voor je gaat werken…

Negatieve gedachten? Die hebben een negatieve impact op je persoonlijkheid…

Een sensuele parfum? Die streelt je zintuigen op een aangename wijze, een woord van dankbaarheid geeft een boost op je eigenwaarde…

Al deze gevoelens koppelen we terug naar de ander. Instinctief is de mens niet agressief maar liefdevol. Het is wat wij waarnemen dat een reactie
veroorzaakt. Het mysterie begint dus bij jezelf te leren kennen en hoe je in de diepte van je ‘zijn’ kunt gaan om het materie-loze zelf te ontdekken waar de kennis verborgen ligt.

Wat is animisme? Alles is energie.

Animisme, de visie dat alles en iedereen bezield is. Animisme komt meestal voor in natuurreligies, maar het is een heel breed systeem waarin niet enkel naar de directe omgeving wordt gekeken maar ook naar het geheel en het universum.

Het universum is namelijk dynamisch, veranderlijk waarin alles een rol speelt, hoe klein ook. Hier komt verantwoordelijkheid en vrijheid ook voor. Elke handeling heeft een effect.

Animisten geloven dat alles bezield is.