Naar aanleiding van een discussie over tarotleggingen onlangs, leek het me zinvol een stuk te plaatsen dat ik lang geleden geschreven heb.

Verder gaan met Tarot

Veel mensen zien de Tarot als een orakelspel waar je af en toe in een ‘spirituele bui’ een kaartje uit trekt of waarmee je bij een legging, met een duidingsboekje in de hand, wat (vage) antwoorden krijgt op elke vraag.
Voor beginners is dit trouwens een prima methode om de kaarten beter te leren kennen. Maar de Tarot is geen willekeurig orakelspel, zoals engelenkaarten, dolfijnkaarten, godinnenkaarten, inzichtkaarten, feeënkaarten en noem maar op.
Tarot is eeuwenoud en vertegenwoordigt een verzamelde complexe arcanische(geheime) wijsheid. Het is een ‘losbladig’ kennissysteem.
De Tarotkaarten beelden archetypen uit. De afbeeldingen komen ons op de een of andere manier bekend voor, zelfs als we ze nooit eerder gezien hebben. Een archetype is een begrip dat door Carl Jung (psycholoog 1895-1961) omschreven is als een oerbeeld of een collectief patroon dat iedereen bekend voorkomt omdat het deel uitmaakt van het collectief onbewuste van de mens. Ze hebben zowel naar vorm als inhoud mythologische motieven. Voorbeelden van archetypen zijn: de moeder, de tovenaar, het goddelijke kind, de heks, enz.
Ook de symbolen in de kaarten zijn archetypisch van aard en komen veel voor in dromen: bijvoorbeeld vuur dat loutering symboliseert, ijs en sneeuw die psychische kou representeren, het lemniscaat dat oneindigheid aanduidt. Hierdoor bezitten de kaarten een grote spirituele kracht: ” Een beeld zegt meer dan duizend woorden”.
Zoals je waarschijnlijk weet hebben de kaarten (m.u.v. de hofkaarten) behalve afbeeldingen een nummer. Ook deze zijn niet willekeurig. De tarot is ook een numerologisch systeem. De cijfers hebben een symbolische waarde. De getallen 0 tot en met 21 in de grote arcana en 1 tot en met 10 in de kleine arcana hebben een belangrijke symbolische betekenis.
De kleine arcana kaarten hebben verder ook nog een element, kleur of embleem. Ook deze bevat een symbolische boodschap die begrepen wordt als er inzicht en ervaring is in de werkingssfeer van de oerelementen lucht, vuur, water en aarde.
Ether/Spirit is dan weer de kleur van de grote arcana kaarten.
De hofkaarten kunnen (individuen in) sociale structuren en maatschappelijke posities als gezin, arbeidsverhoudingen, familie, dorp, etc. symboliseren.
Daarnaast gaan alle divinatiesystemen (als astrologie, runen, I Tjing, Tarot) uit van het synchroniteitsprincipe. Dat principe wordt door Carl Jung uitgelegd als: het gelijktijdig optreden van een zekere psychische inhoud (droom, inval, vermoeden, opwellende gedachte of emotie) met één of meer feitelijke gebeurtenissen die zich voordoen als zinvolle parallellen van de dan bestaande innerlijke toestand.
Anders gezegd: een toevallige samenloop van omstandigheden, waarin we ‘als vanzelf’ waardevolle informatie ontvangen. Bijvoorbeeld dat een telefoon rinkelt op het moment dat we aan iemand denken en die beller, zonder het zelf te weten, net datgene zegt wat je probleem oplost.
Als de Tarot geraadpleegd wordt synchroniseert het zich met de psychische toestand van de vraagsteller en vormt er een afbeelding van.
(Het is daarom belangrijk dat de vraagsteller als hij de tarot voor zichzelf legt niet depressief of kwaad is. De kaarten zullen dan deze negativiteit reflecteren en een nutteloze legging opleveren. Dit geldt voor elke extreme gemoedstoestand, ook voor blijdschap en opgewondenheid. De geest moet helder zijn om de kaarten goed te interpreteren. De interpreteerder moet een zuiver kanaal zijn voor de informatie die ingegeven wordt. De kaarten zijn alleen dan het middel voor een neutrale interpretatie.)
Bovenstaande is slechts een tipje van de Tarot-sluier. Ik wil er mee aangeven dat hoe meer men zichzelf onderwijst (en niet alleen mentaal, maar ook emotioneel, fysiek, spiritueel en astraal) met betrekking tot numerologie, astrologie, symboliek, mythologie, elementenleer, alchemie, kabbalah enz. hoe meer de tarotkaarten “te vertellen” hebben.
Bedenk bijvoorbeeld maar eens hoe een kaart als Aas van Zwaarden een veel diepere betekenis kan krijgen als men de legende van Excalibur kent.
Verder gaan met de Tarot, in de zin dat het meer wordt dan een ‘setje orakelkaarten’, heeft daarom als voorwaarde dat men zich blijvend verdiept en vertrouwd maakt met die verschillende kennisgebieden. Door de vele dimensies die deze gebieden hebben zal de studie er van nooit voltooid zijn, maar vervelen zal het evenmin.