Gisteren maakte ik al een aankondiging over waar we als groep heen willen. Ik ben blij hoe daar op gereageerd werd. En.. Belofte maakt schuld. Dus bij deze mijn aftrap in de vorm van mijn visie op hekserij, specifiek over waar hekserij volgens mij begint. Ik kijk uit naar jullie visies.

Mijn visie is dat hekserij begint bij het weer in contact staan met onze zintuigen. Want in een maatschappij die draait om snelheid en resultaten lijken we steeds meer het contact verloren te zijn met het ‘hier en nu’, het voelen, zien, ruiken, proeven en horen, wat voor mij inherent is aan de verbondenheid met de ‘oerbron’. De oerbron is voor mij de energie waar we allemaal onderdeel van uitmaken, niet alleen van mensen, maar ook dieren, lucht, stenen, enz. alles heeft energie en is verbonden.

Ik raakte deze verbinding (grotendeels) onbewust kwijt en maakte mezelf aan zintuigblindheid maar al te vaak schuldig. Als voorbeeld was ik van huis af zo bij de supermarkt, zonder dat ik wist welke bloemen er groeide langs mijn pad en welke geuren ik geroken had. Inmiddels probeer ik door de dag heen zo vaak mogelijk bewust alles te ervaren (dat wil overigens niet zeggen dat ik me er nooit meer schuldig aan maak). De reden daarvoor is een van de inzichten die ik heb mogen krijgen.

Want: “Hoe kan ik ooit bereiken wat ik wil bereiken in een ritueel als ik niet met mijn zintuigen in contact sta?” Dat betekent voor mij dat ik nooit 100% mijn intentie ergens in kan leggen, waar ik het meeste van geschrokken ben is dat ik dacht veel dingen “zeker te weten” terwijl mijn onderbewuste prikkels het tegenovergestelde ervoer.

De betekenis die mijn ‘rationele brein’ aan ervaringen gaf, berustte vaak op informatie die niet van mij was, zoals algemene kennis, ervaring, wijsheden en aanbevelingen van anderen. Samengevat: ik geloof sterk dat je alleen succesvol magie kan beoefenen als je vertrekt vanuit jouw eigen gevoel en dat dit op zijn beurt alleen lukt als je zintuigen volledig ontwikkeld zijn, zodat je dit ook daadwerkelijk kan voelen.

Hoe ervaar jij dit? Laat het me weten in de Facebook groep van Moonchildren