Geleerdheid versus wijsheid… Ik kan fout zijn en zou dan ook graag de visie horen van anderen… Geleerdheid zou kennis zijn die men verkrijgt door studie, woord en geschrift, vaak door wetenschappelijke studieWijsheid of levenswijsheid is de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen.

De betekenis is dus praktisch of moreel. … Volgens sommigen wordt wijsheid door ervaring verkregen. (Wikipedia)Is het een beter dan het ander of zou het elkaar moeten aanvullen? De oude geleerden hebben een basis gelegd waar ze vandaag de dag nog gretig gebruik van maken.

Men onderzoekt of die kennis van zaken hedendaags nog toepasbaar zijn. Denk maar aan Einstein en zijn relativiteitstheorie, die heeft men intussen weerlegd. Dus groei en ontwikkeling zijn dus mogelijk binnen de wetenschap. Wijsheid is gebaseerd de ervaring of zoals bij de wetenschap het ontdekken dat het niet helemaal correct is wat je geleerd hebt.

Zou de mens zijn wijsheid ook zo flexibel zijn? Jouw wijsheid is waarschijnlijk anders dan mijn wijsheid. Maar is die beter? Dat denk ik niet. We hebben lessen in het leven die niet beschreven staan en dus niet toepasbaar zijn op de ander. Dat is een persoonlijke ervaring, visie ….

In de wijsbegeerte zijn vele grote namen en vele theorieën die niet altijd verenigbaar zijn maar wel maatschappelijk elkaar aanvullen. Zo zit de maatschappij naar mijn gevoel ook in elkaar gevlochten.