De magie van de elementen

Kort samengevat over de 4 elementen

Weinig tijd? Dit is de korte samenvatting: De vier natuurelementen zijn Aarde, Water, Lucht en Vuur, het zijn de basisprincipes van het leven. Ze vertellen het verhaal van evolutie en involutie. Bovendien geven zij ieder levend wezen de basisbehoeften voor het leven: aarde, waar het voedsel groeit. Zonder water is geen voedsel en zou de mens dus uitdrogen. Vuur is verwarmend en geeft het licht dat nodig is voor de groei en ontwikkeling. Lucht is nodig want zonder zuurstof is er geen leven.

De elementen zijn dus afhankelijk van elkaar, want vuur heeft lucht nodig om te branden, het dooft met water en aarde.

De elementen zijn vrouwelijk of mannelijk en hebben overeenkomsten met persoonskenmerken. Het zijn de fundamentele kwaliteiten die je het temperament geven, dat wij jij bent of waar je uit bestaat. We hebben allemaal kwaliteiten in ons die door de elementen vertegenwoordigt zijn, dit in verschillende verhoudingen. Er zijn twee elementen die overheersen waar je voor de andere twee meer inspanning zult moeten leveren. Want de vier elementen zijn nodig voor een balans te verkrijgen. Wat het doel is van elementen magie.

Een element is niet goed noch slecht, het is een neutrale energie die zowel positief als negatief kan zijn afhankelijk van het ‘bewust-zijn’ want ze kunnen je helpen maar ook vernietigen. De elementen zijn zowel uiterlijk als innerlijk waarneembaar. Ze steunen je of werken je tegen.

De uitgebreide versie over de elementen

Lucht, vuur, water en aarde. De spirituele grondbeginselen in de magie.  Empedocles heeft dit systeem in de 5de eeuw BC reeds vastgesteld. Dit is sindsdien in de magie en esoterie geïntegreerd.  Doel is de 4 elementen in balans te krijgen.

De 4 elementen, aarde, lucht, vuur en water zijn spirituele beginselen. Het filosofische concept van energie maar ook de tastbare fysieke wereld. Het zijn de bouwstenen. Wij kunnen de elementen gebruiken voor een positieve wending te geven aan de fysieke wereld, de psyche, ons leven,  de omgeving.  Deze elementen zijn altijd en overal aanwezig in de natuurlijke wereld. Ze zijn eveneens de eenvoudigste krachten om mee te werken in de magie. De eenvoud is de kracht, de zuivere vorm die we met onze zintuigen waarnemen. We kunnen ze ook leren beheersten, zowel extern als intern om balans te verkrijgen.

De pantheons, godheden, hemellichamen, en op aarde, de kracht van deze elementen zijn dus overal waarneembaar.

Elementen die uit balans zijn veroorzaken destructieve krachten, denk maar aan vloedgolven, aardbevingen, modderstromen, bosbranden… het is de kracht van het element zelf dat de ‘waarheid’ laat zien wat kenmerkend is voor dat specifieke element. Het uit zich in de fysieke werkelijkheid. Dat is ook zo met onze gedachten, onze acties, onze gevoelens.

Onze omgeving waar we in leven is altijd omgeven door aarde en lucht. We wonen erop en we ademen het in. Water vindt men terug in rivieren, zee, oceanen, meren en zelfs uit onze kraan. Vuur is altijd daar, we wonen er zelfs op. De kern van de aarde, maar ook de zon. Vuur kan men creëren. Werken met magie en de elementen is gebruik maken van deze krachten.

Magie in de praktijk is dus werken met deze elementen. Het leren begrijpen, de kwaliteiten erkennen en herkennen van deze natuurlijke krachten geeft een diepere verbinding met jezelf, en bijgevolg ook met magisch werk. Dit op zowel fysiek, mentaal en spiritueel vlak. Het beheersen, ook kennis ervan, resulteert in het kunnen aansturen van deze elementen. Want hoe kan je met iets werken als je niet weet wat ze kunnen? Als men denkt aan magisch werk vergeet men vaak dat de ‘psyche’ een groot aandeel heeft. Je eigen gedachten die ‘je eigen werkelijkheid’ creëren. Ook daar werk je met deze elementen.  Afhankelijk van je doel ga je dus moeten werken met een bepaald element. Maar het is ook noodzaak de andere elementen in beschouwing te nemen. Want deze zijn zeker van belang bij het herkennen en erkennen van het ‘probleem’. Je gaat als het ware krachten bundelen. Er moet een keuze gemaakt worden en daar is het belangrijk de elementen te kennen en de kracht die ze bezit. Je wil geen vloedgolf veroorzaken en ook geen brand die je achteraf niet meer kan blussen. Dit is niet enkel fysiek maar zeker mentaal van belang. Je emoties onder controle te houden.

Het systeem van de vier elementen

Het viervoudige systeem van de elementen werd een basis voor de westerse magie en was ook een beginsel voor de religies die zich ontwikkelden. Maar deze interesse nam af in de loop der eeuwen. In magisch werk was dit uiteraard niet het geval. Daar zijn de elementen altijd belangrijk gebleven. Ze hebben namelijk transformerende krachten en zijn de bouwstenen van de wereld waar wij in leven.

Empedocles zag deze elementen niet louter als bouwstenen van het universum maar koppelde een spirituele essentie aan hen. Hij gaf ze een goddelijke oorsprong omdat hij ze aan goden koppelde. Ook Aristoteles ging hier verder op in en concentreerde zich op de kwaliteiten. Plato zei dat de vier elementen veranderlijk zijn. Een gemanifesteerde eigenschap van het primaire.

Er is ook een vijfde element, de Ether, het bezielde die we terugvinden in esoterische tradities.

Philolaos (5de eeuw B.C.) deelde de vier elementen op in de dierenriemcirkel. Hij beschreef de symbolische kenmerken van elk element. Aarde stond bij hem centraal. Een cirkel met 4 gelijke armen dat de basis vormt voor de 4 segmenten in de astrologie. Pythagoreeërs associeerden de elementen met de natuurlijke cycli en koppelden kwaliteiten van de elementen aan de seizoenen en de plantengroei.

Dit proces startte met vocht, voorjaarregens die de groei versnellen en waarna scheuten naar het licht groeien, de zon. De tweede fase is de warmte, de zon stimuleert de plant te ontwikkelen, door middel van fotosynthese. De derde fase is de droogte, de herfst, stengels verharden en blaadjes vallen. De laatste en vierde fase is de koelte, de koude winter, het laat de aarde slapen om vervolgens de cyclus opnieuw te starten.

Een alchemist, Zosimos van Panopalis, koppelde deze elementen aan windstreken. Hij zei Vuur in het Oosten, Lucht in het Zuiden, Water in het Westen, Aarde in het Noorden

Lucht: kennis, het intellect

Mensen en andere dieren leven door lucht in te ademen, en dit is zowel voor de ziel als voor de intelligentie

Lucht als mannelijk element. Er is een verbinding tussen logica en intellect. De kracht van het denken en kennis vergaren. Het axioma is weten, want met de kennis komt behoefte aan het communiceren, dus taal, het woord (logos). Maar ook geluid want lucht wordt voortgedreven door geluidsgolven, ook al zien we deze niet.

Kennis geeft ons het vermogen om vaardigheden op te bouwen en te verbeteren. De kwaliteit van lucht is helderheid, helder waarnemen, feiten analyseren, onderscheidingsvermogen. Ook naar jezelf toe want keuzes worden gemaakt op basis van kennis, ervaring. Een keuze wordt soms gemaakt op het vluchtig bekijken van een situatie.

De herinnering is een andere kwaliteit van lucht. Herkenbare geuren die vaak door de lucht worden voortgedreven. Een blauwdruk zet zich vast in ons geheugen en als we het ruiken herkennen we het.

Lucht als “adem” is ook verbonden met de ziel en ziet men vaak terug in vele culturen en magische talen:

  • Ruach (Hebreeuws) wat ‘geest’, ‘adem’ of ‘wind’ betekent,
  • Psyche (Latijn) is afgeleid van psukhé (Grieks) wat ‘adem’, ‘leven’, ‘ziel’ betekent
  • Pneuma (Grieks) wat ‘adem’, ‘ziel’, ‘vitale geest’ betekent. De levensadem is een universeel concept en het is dan ook geen verrassing dat er zo’n betekenis aan moet worden toegekend

Er is ook het creatieve logos aan de levensadem, “in principo erat verbum” (in het begin was het woord). Dus het idee van het woord of de adem die het universum creëert zijn terug te vinden in verschillende pantheons.

De kracht van woorden zijn dingen beschrijven, beelden creëren voor de verbeelding van een ander, … Woorden kunnen hierdoor vaak anders opgevat worden dan datgene wat je wil zeggen. De kracht van woord zorgt er ook voor dat in de Joodse traditie “Jhwh” nooit uitgesproken wordt.

Lucht is voelbaar als wind. Lucht verbindt ons met de sterren en vult de opening tussen hemel en aarde. Lucht is overal en is eveneens de levensadem. Ze geeft ons energie terwijl het lichaam de zuurstof opneemt, zonder lucht geen leven.  Lucht is ook inspiratie, lichtheid van geest, gelukzalig gevoel dat vaak als ‘zweverig’ wordt omschreven.

Met lucht werken is concentratie op het mentale welzijn, de geest en zijn vermogens versterken zoals intellect, inspiratie en geheugen. De kennis en het analyseren, nieuwe vaardigheden aanleren, maar ook bij examens.

Op sociaal gebied is het woord onontbeerlijk. Communicatie ook als het gebarentaal is, want het wordt gekoppeld aan het woord. Lucht is dus nodig bij effectief socialiseren. Angsten, besluiteloosheid, onzekerheid, nervositeit, paranoia zijn, … triggers voor belemmeringen in het sociaal welzijn.

Enkele positieve kwaliteiten van het element ‘lucht’:

• Wijsheid
• Intellect
• Kennis
• Logica
• Analyseren
• Inspiratie
• Helderheid
• Communicatie
• Besluitvaardigheid
• Snelheid
• Gelukzaligheid

Enkele negatieve kwaliteiten van het element lucht:

• Impulsiviteit
• Bevooroordeeld
• Paranoia
• Stress
• Onzekerheid
• Besluiteloosheid
• Moedeloosheid

Vuur – Werken aan ‘Wil’

 “Wanneer u dat heilige en vormloze vuur zult aanschouwen dat flitsend door de diepten van het universum schijnt: luister dan naar de stem van het vuur”

Heraclitus, Grieks filosoof in de 6de eeuw B.C., suggereerde dat vuur een universele oorzaak was. Vuur is mannelijk, gelinkt aan het woord (logos) aan de zon aan de hemel (macrokosmos) en veroorzaakt altijd transformatie. Het is neutraal, het kan creëren en vernietigen. Het is een mannelijk en analytisch element.

In het Oude Testament wordt 3x verwezen naar God als het “verterende vuur” en de Bijbel kent vele verbanden tussen vuur en goddelijke en magische gebeurtenissen.  Vuur is gelinkt aan het gebed, de mantra wat eigenlijk onszelf ‘aansteekt’. We kunnen door middel van gebed of mantra onszelf in een extatische toestand brengen, waar wij onze intentie invullen en de goddelijke bron voeden met deze intentie.

Dus vuur is de grootste transformator, maar het minst duidelijk aanwezig in onze omgeving. Het wordt uitgedrukt in ‘licht’ en stelt ons in staat te ‘zien’. Het flikkert, het danst, het brandt en het kan even snel weer doven. Het is het ‘levend’ element.

Het axioma ‘de wil’ is een reflectie van creatieve, dynamische en energetische kwaliteiten. Het licht van vuur brengt de verlichting die het mogelijk maakt om door te gaan. De wilskracht houdt ons recht en brengt actie.

Vuur is moed.

Vrijheid, want vrij zijn vraagt moed, creativiteit en gedrevenheid om iets te bereiken. Vuur motiveert. Vuur is ook heel destructief maar als je bosbranden bekijkt zijn ze verwoestend maar ook broodnodig om weer te groeien en te overleven.

Vuur brandt en herinnert ons aan het belang van controle. Want als je vuur goed gebruikt is het licht en warmte, kan je koken en ook bescherming krijgen. Maar anderzijds zonder goede controle een grote vernietiging. Dus als onze wil en intenties beheerst zijn kunnen ze creatief en constructief werken en kunnen we geweldige zaken neerzetten. Bij een teveel aan vuur krijg je obsessief en gewelddadig gedrag.  Het element vuur is het meest uitdagende want in alles is een vlam.

Vuur is transformerend.

Stoffen die branden tot as, vlammen die geven licht en warmte, vuur is de weerspiegeling van de menselijke geest. De zuiverheid van vuur is motivatie en wil gecombineerd met de drive te slagen en te stralen in ons eigen licht. De dans van vuur is een herinnering aan onze eigen levensdans.

Vuur of ‘ignis’ in de alchemie zegt: ‘in de hel is het vuur van onze wetenschap’, de aard van het onderaardse vuur, in de opvattingen van de onderwereld. Vroeger zag men de zon die onderging als de reis naar de onderwereld. Bij zonsopgang was hij weer op aarde. Het is het schimmenrijk, maar ook dat in onszelf. Het niet zichtbare.  Dus als je met vuur wil werken concentreer je eerst op je drijfveren en de richting die je uit wil gaan. Versterk je vurige kwaliteiten zoals moed, creativiteit, focus en motivatie om je pad weer te volgen. Gebruik de drive, kracht en vrijheid om de wil aan te wakkeren. Het zuiverende vuur zal negatieve toestanden wegbranden. Het transformeert destructieve emoties zoals wreedheid, egoïsme en bezitterigheid door de wil om helder en op een ‘ware’ wijze de essentie te zien.

Enkele positieve kwaliteiten van vuur:

• Transformatie
• Moed
• Kracht
• Wil
• Focus
• Energie
• Creativiteit
• Succes
• Vrijheid

Enkele negatieve kwaliteiten van vuur:

• Egoïsme
• Bezitterig
• Kwaadheid
• Geweld
• Wraakzucht

Water – werken van de durf

sublieme wateren … die in hun plaats stromen, overvloedige wateren die permanent samenleven in het grote reservoir,  de 7 kinderen van de oceaan, de wateren zijn subliem, de wateren zijn briljant zuiver, de wateren glinsteren

Water volgens Thales (de 7de eeuw B.C.)  een oerstof omdat water faseveranderingen kan ondergaan. IJs dat smelt wordt water, als dat verdampt krijg je stoom. Stoom geeft lucht. Lucht en stoom is regen waardoor het weer in water eindigt.

Water is een vrouwelijk element. Het is materie, de oermoeder die de duisternis baarde  volgens de 13de eeuwse kabbalist Azriel van Gerona. ‘Levend water’ is water dat uit de hemel is gevallen, dus geen water uit de kraan of fles. Wat dat is kunstmatig door mensenhanden geleid. Hemelwater is zuiver en wordt gevonden in meren, rivieren, vijvers, bronnen. Water is van levensbelang en kan ook constructief als vernietigend werken. Water is overal om ons heen, de zee beweegt in getijden, eb en vloed wisselen elkaar af.

Water kent 2 aparte delen volgens de Grieks filosoof Heraclitus, ‘de zee is het zuiverste en smerigste water. Drinkbaar voor vissen en levensbehoud maar voor mensen ondrinkbaar en dodelijk. Het zuivere water van meren en rivieren zijn giftig voor zeedieren en levensbehoud van mens en andere dieren.’

Axioma is durven want we moeten onze emoties beheersen en zorgen dat we iets durven doen. Emoties die gaan overheersen zorgen voor een vloedgolf. Leren van onze grenzen en ervaringen te verleggen. Water kan dus sereen zijn (stil oppervlak van een meer), liefdevol en gepassioneerd en veranderlijk als de getijden. Het is net als lucht terug te vinden in de smaakzin. Wat we wel graag eten of wat ons totaal niet smaakt.

Het is een dromerig element, zonlicht en maanlicht, de reflectie op het wateroppervlak, maar ook onze dromen. Het zijn namelijk berichten van ons diep onbewuste.

Water kan dus voedend zijn zoals ‘de wateren des levens’ maar ook de ‘dood’. De reis naar het onbekende is namelijk een reis over het water.

De Egyptenaren geloofden dat de oude onderwereld Amenti aan de westkant van de Nijl lag. De Kelten zagen de eilanden van de gezegende in het westen boven de Atlantische Oceaan. En het Noords heidendom liet men de overledene op zee. Water is vertegenwoordigt wedergeboorte en dood. Maar ook mededogen. Acceptie en omhelzen.

Water is uniek, het is ijs, vloeibaar, gasvormig (waterdamp en stoom). Het kan veranderen en geeft transformatie aan maar ook aanpassingsvermogen. Werken met het element water is jezelf helpen te concentreren en het harmoniseren van je emotionele welzijn. Het versterkt positieve krachten en transformeert negatieve krachten. Water kan je subtiele waarnemingsvermogen te ontwikkelen. Maar ook empathie en psychische krachten geven. werken met dromen is ook met het element water.

Enkele positieve kwaliteiten van water:

• Sereniteit
• Sympathie
• Compassie
• Vertrouwen
• Seksualiteit
• Emoties
• Dromen

Enkele negativiteiten van water:

• Jaloezië
• Haat
• Verraad
• Spijt
• Pijn

Aarde – Werken van de stilte   

De aarde verduistert lichtgevende aard en produceert schaduw.

Aarde als vrouwelijk element is materie, de macrokosmos als grond onder onze voeten. Stevigheid en lichaam dat vorm geeft. Eigenschappen zijn uithoudingsvermogen, geduld, tolerantie en standvastigheid. Ook sensualiteit en tastzin.

Het axioma is om stil te zijn, de blijvende stilte van de aarde. Je kan ze voelen en ze wordt ook weerspiegeld in de innerlijke stilte van meditatie en contemplatie. Ze is niet-oordelend, onzelfzuchtig en verantwoordelijk. Ze tracht van de wereld wat moois te maken en haar beter te maken. De stilte is ook een winterse dag als de aarde bedekt is met sneeuw. Ze is voedend. Ze voorziet in ons voedsel. De materialen gebruiken we om huizen te bouwen. Toewijding, geduld en zwoegen om dingen mogelijk te maken. aarde is ook verzorgend want ze heeft invloed op de mensen door de omgeving waar ze verblijven. Aarde is vanzelfsprekend maar het huis voorziet in onze behoeften.

Aarde geeft vorm en manifesteert het fysiek resultaat van een proces, droom, emotie, verlangen. Ze is dus resultaatgericht. Ook magisch door een verschijnsel van een spiritueel wezen dat zich laat zien in een tastbare vorm. ‘Geaard zijn’ is stevigheid.

Alchemie is Terra,  Trium Elementorum Receptaculum Recondo Aurifodinam”, wat betekent “Ik verberg de gouddragende toevlucht van drie elementen“. De gestolde vormen zoals ijs en lava. (water en vuur). Hermes zei: “Deze aarde alleen, in die zin dat ze op zichzelf rust, dat is de ontvanger van alle dingen, en ook de hersteller van alle geslachten die ze ontvangt”.

Werken met aarde is ontwikkelen van fysieke en emotionele en sociale kant. Kalmte, geduld, onbaatzuchtigheid, nederigheid, pragmatisme helpt om geen energie te verspillen en te profiteren van je sociale leven en je emotionele interacties.

Negatieve aardse eigenschappen zou je moeten transformeren zodra ze verschijnen omdat ze de neiging hebben diepgeworteld onkruid te zijn. Begraven alleen is dus niet voldoende. Ze zullen elke keer weer bovendrijven. Waakzaamheid bij deze eigenschappen is vooruitgang boeken in positieve wijze.

Enkele positieve kwaliteiten van aarde:

• Stabiliteit
• Realisme
• Geduld
• Tolerantie
• Stilte
• Pragmatisch
• Praktisch

Enkele negatieve kwaliteiten van aarde:

• Traagheid
• Melancholie
• Depressie
• Aandacht zoeken
• Overheersen
• Hebzucht

De elementen in interactie

De vier elementen zijn continu in wisselwerking. Transformatie en overheersing is de methode van interactie onderling. Deze is afhankelijk van kwantiteit en gemeenschappelijke kwaliteiten. Als er geen gemeenschappelijke kwaliteit is kunnen ze niet met elkaar verstrengen. Dus worden ze gedomineerd of overwonnen door het element dat meer aanwezig is. Eenmaal in balans neutraliseren ze elkaar.

Vuur en water, aarde en lucht kunnen niet in elkaar omgezet worden maar leiden in de juiste omstandigheden tot een groter geheel, het fundamenteel principe van de fysieke alchemie.

Twee elementen met gemeenschappelijke kwaliteiten waarvan het ene meer aanwezig is dan het andere zal het meest aanwezige overwinnen.

Lucht en water, zijn beide vochtig maar als een grote hoeveelheid lucht inwerkt op het minder aanwezige water dan zou de warmte van de lucht, de koelte van het water overwinnen en verdampen. Dit proces is niet vast, het kan omgekeerd worden als er minder lucht en meer water aanwezig is. Het water in de lucht wordt weer water en verandert in neerslag of condenseert.

Aristoteles zei dat als twee tegengestelde elementen beïnvloedt worden door een derde element, het laatste een kwaliteit van de eerste twee kan overnemen en transformeren in zichzelf. Als aarde en lucht tegengestelden zijn, maar door vuur worden aangewakkerd, dan kan vuur warmte uit de lucht onttrekken en de droogte van de aarde zichzelf transformeren. Aarde voorziet de fysieke brandstof en lucht geeft de voeding in de vorm van zuurstof, waardoor vuur kan groeien.

De elementen met een kwaliteit in gelijke mate die gecombineerd wordt, zal het element waarvan de kwaliteit dominant is de andere overwinnen.

Ons lichaam – De elementen in je lichaam.

Ademhaling, de lucht ofwel zuurstof via de neusgaten of mond die naar je longen doorstroomt. Ze gaat doorheen je hele lichaam. Het vuur in jezelf is de brandstof, die begint bij de spijsvertering. Maagsap, het brandende zuur.  Het elektrische signaal in je zenuwstelsel zijn de berichten die doorgestuurd worden om je lichaam te laten functioneren. Ze vertegenwoordigen je gedachten, de verbindingen in de hersenen. De ogen zetten licht om in beelden die onze hersenen ontvangen en wij waarnemen.  Water is het speeksel, het subtiele vocht in je, bloed en andere vloeistoffen in je lichaam. Het zijn je hormonen veroorzaakt door energie die veroorzaakt zijn door de brandstof. Water vormt het grootste gedeelte van ons lichaam. Een gigantisch systeem van rivieren in je lichaam. Je lichaam, je botten, het skelet, je tanden waar je het voedsel mee kauwt, het element aarde. De nagels, het haar, je huid, je spieren, het vet samen vormen ze kracht en uithoudingsvermogen, het geeft je het uiterlijk en de vorm dat je hebt.

Besef dat alle elementen samenwerken om de tempel (je lichaam) te creëren. Het evenwicht geeft je het bestaan en de tempel is de ether van je ziel. Je geest en intentie, emoties, je vitaliteit.

Het verkennen van de elementen in de externe wereld

Lucht:

Lucht is veranderlijk. Een wierook dat je brandt doet de rook opstijgen, de geur komt vrij en deze wordt door de luchtstroom verder gedragen. De rook heeft een kleur van voorbijgaande aard, ze heeft een vormverandering en vervaagt. De geur is haar fysieke bestaan.

Lucht is continu in beweging, de wind waait, kijk naar de wolken. Het kan hard waaien, stormen, een briesje zijn maar ook een orkaan. Zelfs al lijkt de wind stil te liggen dan is er nog steeds beweging. Dat zie je goed aan wateroppervlakken.  Beweging is dus de kwaliteit van lucht. Lucht transporteert geluid en maakt communicatie mogelijk. Licht maakt gebruik van deze ongrijpbare gasvormige structuur om te reizen.

Lucht is de kracht van het intellect, de kennis, en beweegt ideeën en percepties.

Vuur:

Een kaarsvlam danst, springt, is vreugde en pure energie. Ze bestaat uit verschillende delen. Blauw, oranje – rood, wit, en als je goed kijkt zie je het zwarte. Het blauwe, de innerlijke vlammen, de vlam van de geest. Het is de ziel en zijn magische kracht. Diep in de blauwe vlam zie je witte tinten. Het is de essentie, de diepere poorten. Het buitenste van de vlam is de materiele essentie. Het innerlijke vuur gevoed door lucht. Het vuur transformeert zichzelf dus door de lucht. De oranje en de rode tinten zijn de botsingen tussen het fysieke en het astrale lichaam.

De vlam is in staat om alles in zijn omgeving te verslinden.

Water:

Water dat uit de lucht valt ‘het levend water’ is de zuiverheid van de hemel. Het wordt gevonden in natuurlijke omgevingen. De dauw in de ochtend. Zure regen is echter geen zuiver water. Water uit natuurlijke omgevingen wordt vaak gebruik bij magisch werk. Als je aan het water zit zie je het oppervlak bewegen, door de luchtstroming. Water kan zich omzetten in damp en ijs. Het kent verschillende gedaantewisselingen. Zij gaat door verandering en veroorzaakt verandering.  Als je boven een kom gaat hangen kan je adem rimpelingen op het wateroppervlak veroorzaken. water zuivert en opent deuren.

Aarde:

Handen en voeten in de aarde plaatsen kan je een ‘aards’ gevoel geven, de stevigheid. Ze heeft een bepaalde textuur, afhankelijk waar je bent. Ook de temperatuur is afhankelijk van deze omstandigheden.  Maar aarde is ook een stille en immense kracht. De stilte brengt je in een cocon, het kan je denkpatronen veranderen De aarde is een ontzagwekkende kracht die groei aanmoedigt. Het is het ‘levensweb’ en geeft je verbinding met je lichaam. Want alles wat groeit begint in de aarde.

Zo boven, zo beneden (as above, so below)

Het principe van sympathische of besmettelijke magie. Onze acties beïnvloeden het universum en het universum beïnvloedt onze handelingen. “Zo boven, de macrokosmos en ‘zo beneden’ is de microkosmos. De macrokosmos is een grotere kracht dan de wijzelf (microkosmos).

Magie en magisch werk vraagt dus om een balans in ons gedrag, levensstijl, gedachtenpatroon. Maar ook jezelf en je capaciteiten volledig benutten. Magie is iets dat heel eenvoudig is maar een discipline vergt en toch wel een hele tijd in beslag neemt. De stelling ‘zo boven, zo beneden’ is dus een ‘onderlinge verbondenheid van alle dingen’. Het gaat uit vanuit je ‘eigen bestaan’ en je ‘intentie’ te richten op de ‘perfectie’ van dit bestaan.

De natuurwezens

Deze wezens zijn krachtig en primair, het is de fysieke vorm van materie. Ze belichamen dus het element waar ze voor staan en eerbied krijg je door ze te begrijpen. Ze zijn zowel sterk als zwak omdat ze niet flexibel zijn maar zeer zuivere energie zijn. Ze zijn niet zoals de mens en er is geen fysieke vorm.

Heersers van Vuur, Lucht, Water en Aarde maar ook de Onderwereld heeft elementalen. In de Oudheid en de Middeleeuwen werden deze vaak voorgesteld in menselijke vorm. Als een magiër de hulp vraagt van deze wezens zouden ze bezield worden.

  • Sylfen, Luchtwezens
  • Salamanders, Vuurwezens
  • Undines, Waterwezens (soms ook Ondine)
  • Gnomes, Aardewezens