Aarde, lucht, water en vuur. En ether (of ‘spirit’).

Gezien als vier elementen komen ze overeen met de windstreken (ofte het kompas). De benaming ‘windstreken’ komt waarschijnlijk van de vier Griekse windgoden, maar het kan ook van de vier grote winden of “airts” uit het Keltische vandaan komen. Of nog ergens anders vandaan (verborgen in de nevelen van de tijd), wie weet.

De vier elementen vereenvoudigd.

De eenvoudigste voorstelling van de vier elementen is de cirkel met het kruis binnenin. De Sumeriërs waren zo’n 5.000 jaar geleden al astronomisch goed onderlegd (hoe goed: daar is het nog altijd een beetje het raden naar) en hadden ontdekt dat er vier heldere sterren waren die 90 graden van elkaar verwijderd staan (en dus een perfecte cirkel vormen).

Deze vier zgn. Koninklijke sterren waakten over de andere sterren, en werden aldus de Wachters (of grigori). De torens van Babylon (ofte Ziggurats) werden opgericht om te kunnen communiceren met deze Wachters: vandaar komt de benaming Wachttorens.

Over Aldebaran.

Aldebaran markeert het Oosten, Antares het Westen, Fomalhaut het Noorden en Regulus het Zuiden. In christelijke tijden werden zij vereenzelvigd met de vier aartsengelen (Michaël, Uriël, Gabriël en Rafaël) die hun oorsprong vonden in het Jodendom; er zijn heksen die met die benamingen werken trouwens. In de stregheria (Italiaanse hekserij) worden nog andere namen gebruikt: Alpeno (oosten), Settrano (zuiden), Meana (westen) en Tage (noorden).

Boreas: heersers van de elementen.

Veel heksen zien de Wachters ook als Heren of Heersers van de elementen en noemen ze Boreas voor het element aarde, Euros voor het element lucht, Notus voor het element vuur en Zephyrus voor het element water. Elk van deze Heersers heeft zijn/haar eigen elementalen. Boreas heerst over de gnomen (of aardgeesten), Euros over de sylfen (of luchtgeesten), Notus over de salamanders (vuurgeesten), en Zephyrus over de undines (of watergeesten). Elementalen zijn fijnstoffelijke wezens die verbonden zijn met het energetisch energieveld van hun respectievelijk element (zie ook “Natuurwezens” van Rudolf Steiner).

Werken met de elementen.

Als je werkt met magie en rituelen is het belangrijk dat je vertrouwd bent met de elementen en de daarbij horende wezens. De nodige voorzichtigheid is echter geboden als je gelooft in credomantie (d.i. een wezen krijgt meer kracht naarmate er meer mensen in geloven). De heren van de elementen zijn in die zin machtige wezens en worden altijd uitgenodigd om deel te nemen aan onze rituelen als bescherming.

In Soemerische/Babylonische tijden werden de Wachters aan- of opgeroepen vanop de Ziggurats. Dat gebeurde door het symbool van de Wachter in kwestie met een rituele staf of toorts in de lucht te schrijven, en de “geheime” namen van de Wachter luidop te roepen. Dat komt dus overeen met het oproepen van de Wachters in een traditioneel heksenritueel: daar wordt echter een pentagram in de lucht getekend.

Ook op het pentagram worden de elementen weergegeven. Zij zijn gesitueerd in volgorde van toenemende dichtheid. Als je het pentagram trekt, kom je bij ether, vuur, lucht, water en aarde – in die volgorde – te vertrekken van boven uit het element ether (zie bijgaande figuur).

Om de elementen op te roepen, trekken we dus een pentagram dat vertrekt vanuit dat element, met één trekje extra om het pentagram dicht te tekenen. Om ze weer te laten gaan, doen we het omgekeerde. Zo krijg je voor elke windrichting en elk element een ander pentagram.

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'ETHER LUCHT WATER V AARDE Δ VUUR'