Een stuk door Jos Pittoors, lid van Moonchildren.

Een hoofdstuk apart, en waarschijnlijk niet direct in de lijn van wat onder hekserij begrepen wordt, zijn de magische praktijken die kunnen uitgeoefend worden in het kader van ceremoniële magie. Ik geef graag een inleiding. Laat maar weten of je het geschikt vindt voor deze pagina.

Shemhamphorash.D.i. “de expliciete naam”, een oorspronkelijk Tannaitische term [zie Mishnah] die een verborgen naam van God beschrijft in de Kabbalah. Hij is samengesteld uit 4, 12, 22, 42 of 72 letters (of drieklanken van letters), waarbij de laatste versie de meest voorkomende is.

Er zijn nogal wat magische manuscripten die daar over gaan. Meestal worden dus 72 namen genoemd die elk hun respectieve zegels hebben. De meest bekende is de Lemegeton van Salomon, die 5 boekdelen beslaat, waaronder de ‘Lesser Key’.Ook dat van Lazare Lenain is vrij bekend, maar dan als beschrijving van de 72 engelen. Een beetje een tegenpool dus. Bij Lenain vinden we echter geen zegels, zodat met de eigenlijke tekst op zich niet veel aan te vangen valt. Gelukkig zijn er andere bronnen, en kunnen we daardoor de bijhorende zegels reproduceren.Hoe nu “werken” met deze demonen of engelen ? Dat vergt dus wel enige aankleding en ceremonie. Maar daar kom ik later (misschien) op terug.

Ik begin met Bael: alias Bel, Beal, Baal, Bele, Belus, Belenus, Beli, Belinus. Dit is een algemene titel, gebaseerd op het Kanaänitische woord voor “Heer”, die kan worden gebruikt voor alle grote demonen. Het is ook de naam van de Keltische zonnegodheid.Maar het is ook de eerste “evil spirit” in de Lesser Key (Goetia).

De eerste “Principal Spirit” is een koning die in het oosten regeert, genaamd Bael. Hij maakt u onzichtbaar. Hij regeert over 66 legioenen van helse spirits. Hij verschijnt in verschillende vormen, soms als een kat, soms als een pad, en soms als een man, en soms in al deze vormen tegelijk. Hij spreekt op hese toon. Dit is zijn zegel dat moet worden gedragen door hem die hem oproept, anders zal hij degene niet veel eer bewijzen (zegel: zie afbeelding). Ergo: als je (tijdelijk) onzichtbaar wil worden, dan is Bael de aangewezen demon.

Laat ik, alvorens te pauzeren, nog even vermelden dat elk van de demonen of engelen een welbepaalde psychische plaats inneemt, die wij door het oproepen ervan kunnen activeren. Dit is belangrijk om weten, want een mens kan op één of andere manier zichzelf psychisch schaden, maar ook helen.