Beschrijving

Rhyoliet (per 50 gram)

Rhyoliet:

Rhyoliet is een vulkanisch gesteente en wordt ook wel Lipariet genoemd, zij ondersteund je om je terug te brengen en te houden in het nu.

Wist je dat Polychroom Jaspis, Luipaard Jaspis, Oceaan Jaspis, Eldariet beter bekend als Kabamba Jaspis, Cappuccino Jaspis eigenlijk Rhyoliet soorten zijn en geen Jaspis. Ze hebben de ‘Jaspis’ naam te danken aan hun uiterlijk, welke veel weg heeft van de Jaspis. De benaming van al deze Rhyoliet soorten klopt dus eigenlijk niet.

Rhyoliet is een energie die toepasbaar is op alle chakra’s. Ondersteund je bij het verkrijgen van inzichten en patronen. Een ondersteunende energie die je helpt bij het verwerken van trauma.

Ondersteund je in het verbeteren van je zelfbeeld en zelfvertrouwen en ondersteund je bij ontwikkelen van je zelfrespect en het accepteren van wie je bent. En zorgt hierdoor voor een balans in de emoties. Een aardende energie. Ondersteund bij vermoeidheid. Ondersteund bij infecties, bij menstruatie klachten, nierstenen en huidaandoeningen.

Rhyolite

Rhyolite is a volcanic stone and is also called Liparite, it supports you to bring back in the here and now and to keep you there.

Did you know that Polychrome Jasper, Leopard Jasper, Ocean Jasper, Eldarite better known as Kabamba Jasper, Cappuccino Jasper are actually Rhyolite species and not Jasper. They owe the ‘Jasper’ name to their appearance, which is very similar to the Jasper. The name of all these Rhyolite species is therefore not correct.

Rhyolite is an energy that can be applied to all chakras. Rhyolite will support you in gaining insights and patterns. A supporting energy that helps you to deal with trauma.

Rhyolite support in improving your self-image and self-confidence and will support the developing  in your self-respect and accepting who you are. And thus ensures a balance in the emotions. A grounding energy. Supported with tiredness. Supported by infections, menstruation problems, kidney stones and skin conditions.

Disclaimer:
Edelstenen genezen niet. De beschrijving van deze en andere stenen berust op ervaring van de gebruikers en is niet wetenschappelijk aangetoond. De stenen zijn geen vervanging voor medicijnen, therapie of andere medische behandelingen. Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts.

Wij geloven zelf dat stenen energie bevatten net als ons mensen en vooral ingezet kunnen worden ter ondersteuning van ons welzijn.