Het pentagram, een symbool van mysterie en magie, is misschien wel het oudste doordringende symbool op aarde. Het heeft vele betekenissen en toepassingen in verschillende culturen over de hele wereld. Dit artikel zal een diepgaande verkenning van het pentagram bieden, zijn geschiedenis, betekenis, gebruik en zijn invloed op de moderne cultuur.

De wiskundige Schoonheid van het Pentagram

Het pentagram is niet alleen een symbool met een diepe spirituele en culturele betekenis, maar het is ook een figuur met een intrigerende wiskundige structuur. Het is een “sterpolygoon” met vijf punten.

Een bijzonder interessant kenmerk van het pentagram is dat de verhouding tussen de lengte van de zijden en de diagonaal in overeenstemming is met de “gulden snede”. De gulden snede is een wiskundige verhouding die vaak wordt geassocieerd met esthetische schoonheid in de kunst en de natuur.

Het Pentagram in de Griekse Oudheid

In de Griekse oudheid werd het pentagram geassocieerd met de beroemde wiskundige en filosoof Pythagoras en zijn volgelingen. Het werd waarschijnlijk gebruikt als een teken van herkenning tussen de volgelingen van Pythagoras.

Hoe wordt het Pentagram ook wel genoemd?

Het pentagram, staat ook wel bekend als de vijfpuntige ster. Het is een figuur met vijf rechte lijnen die een ster vormen. Deze ster heeft veel symbolische betekenissen in verschillende culturen. Het pentagram is een krachtig symbool dat al meer dan 4000 jaar wordt gebruikt.

Het pentagramsymbool wordt vaak geassocieerd met het goddelijke vrouwelijke of de goddelijke godin. Echter, in de hedendaagse Amerikaanse popcultuur, wordt het vaker geassocieerd met duivelsaanbidding.

Is het pentagram een teken van de duivel?

Werk jij met het Pentagram? Dan werk je vast met de duivel! Bekend? Het Pentagram wordt vaak ten onrechte geassocieerd met werken met de duivel. In deze blog gaan we dieper in op de oorsprong van het Pentagram, hoe het wordt toegepast en hoe dit vooroordeel is ontstaan.

Reeds sinds de oudheid heeft het Pentagram symbool een enorme kracht uitgeoefend. Het wordt beschouwd als een mysterieus en universeel symbool dat echter nog steeds grotendeels onbegrepen blijft.

De Geschiedenis van het Pentagram

Het pentagram is een van de oudste symbolen op aarde en wordt al gebruikt sinds 4000 v.Chr. Het werd gebruikt in oude culturen zoals Egypte en Mesopotamië, en op munten uit het oude Griekenland.

De Soemeriërs noemden deze vijfpuntige ster al in 3000 voor Christus ‘Ub’. Verschillende archeologische vondsten, zoals kleitabletten, stadszegels en Mesopotamische geschriften, hebben een vijfpuntige ster afgebeeld.

Volgens de Sumeriërs symboliseerde de vijfpuntige ster de “Ub”, wat “regio”, “richting” of “hemels district” betekende, ook bekend als de “hemelse kwartieren”. Ze verbonden dit met goddelijkheid, koningschap en onsterfelijkheid.

De punten waren gekoppeld aan de planeten Jupiter, Mercurius, Mars, Saturnus en Venus, die elk specifieke kenmerken vertegenwoordigden. Dit was ook gebaseerd op de vijfvoudige beweging van de vier kardinale richtingen en het element “boven”. Ze associeerden het symbool met de godin Ishtar (Inanna). In Griekenland noemden de Pythagoreeërs het “Ugieia”, wat “gezondheid” betekent en de balans van de elementen in de mens voorstelt.

De 5 punten met letters die de hoeken voorstellen staan voor de elementen:

  1. U: Water is gelijk aan Hudor.
  2. G: Aarde is hetzelfde als Gaia.
  3. I: Vorm of idee of Hieron is een idee of een heilig goddelijk iets / Geest.
  4. EI: Zonnewarmte of hitte of vuur is ook bekend als Heile.
  5. A: Lucht wordt vertegenwoordigd door Aer.

De Egyptenaren waren bekend met het pentagram als het symbool van de ‘moeder der dingen’.

In Azië bestaat een soortgelijk pentagram dat bekend staat als ‘Wu Xing’. Deze ster wordt gebruikt in praktijken zoals Feng Shui, acupunctuur, Taoïsme en geneeskunde. Hoewel er sterke overeenkomsten zijn, worden de elementen anders genoemd.

In Arabie verwijst de Bahai’i gemeenschap naar de Haykal als de ‘tempel’ die zowel het ‘lichaam’ als het ‘huis van aanbidding’ symboliseert.

Het pentagram komt ook voor in de christelijke leer en wordt geassocieerd met Jezus. Het wordt voorgesteld als de ster die de drie wijzen leidde naar het kindje Jezus.

Terugkijkend naar de oude symboliek is het duidelijk dat de vijfpuntige ster staat voor perfectie en evenwicht. Jezus werd gezien als de belichaming van deze goddelijkheid in de mens.

Daarnaast symboliseert het pentagram de vijf zintuigen: zicht, reuk, tast, smaak en gehoor. Het vertegenwoordigt de fysieke wereld en haar tastbare vorm. Met andere woorden, het vertegenwoordigt onze perceptie van de wereld.

Het pentagram kan worden beschouwd als een soort kompas.

In hekserij bestaat het pentagram uit de volgende 5 onderdelen:

  1. De bovenkant vertegenwoordigt de Geest/ether
  2. Rechtsboven: Water/West/Bloed
  3. Rechtsonder: Vuur/ Zuiden/ levenskracht
  4. Linksboven: Lucht/ Oost/ adem
  5. Linksonder: Aarde/ Noord/ lichaam

De seizoenen, sterrenbeelden en levensfasen kunnen allemaal geassocieerd worden met de elementen.

Hekserij heeft voor veel mensen een negatieve bijklank, omdat het vaak wordt geassocieerd met duistere magie. Dit is echter niet noodzakelijkerwijs waar, want magie zelf is niet zwart of wit. De aard ervan hangt af van hoe je het gebruikt en hoe je het benadert.

Het pentagram is helemaal niet gerelateerd aan de duivel/satan. Het is een vorm van bescherming die de Geest, de natuur en het hoger bewustzijn symboliseert.

Heksen gebruiken de elementen zowel intern als extern. Het bereiken van evenwicht is cruciaal bij het beoefenen van magie. Zelfbewustzijn is ook essentieel, het kennen van je eigen schaduwkanten kan voorkomen dat je wordt verteerd door negatieve emoties. Werken met een pentagram en de bijbehorende elementen kan harmonie in jezelf en met de omgeving bevorderen.

Het Pentagram in Wicca context

In Wicca en andere (neo)paganistische tradities worden de vijf punten van het pentagram vaak geassocieerd met de vijf elementen van lucht, vuur, water, aarde en geest. Het wordt ook gezien als een symbool van bescherming en wordt gebruikt om geesten op te roepen of te verbannen.

In sommige gevallen dragen Wicca’s een Pentagram met de punt naar beneden, wat symbool staat voor het verkennen van hun donkere kant. Elk individu heeft namelijk zowel positieve als negatieve aspecten in zich. Het is dus van essentieel belang om bekend te zijn met de eigen schaduwzijden. Door de elementen in evenwicht te brengen, kunnen zij het ‘goddelijke’ bereiken en zal de punt weer naar boven wijzen.

Het pentagram is op geen enkele manier gerelateerd aan duivelsaanbidding, maar hoe is deze misvatting ontstaan?

De misvatting over het omgekeerde Pentagram

Het omgekeerde pentagram, met twee punten naar boven en één naar beneden, wordt vaak geassocieerd met negatieve of “zwarte” magie en duivelsaanbidding. Het wordt door buitenstaanders gezien als een van de belangrijkste symbolen van de Kerk van Satan, een atheïstische organisatie. 

Hoe is deze misvatting ontstaan?

Helaas kreeg het pentagram in de 19e eeuw een negatieve connotatie. Dit werd door Eliphas Levi, een bekende occultist, in verband gebracht met Baphomet (de gehoornde god) en Hollywood heeft hier in zijn films misbruik van gemaakt. Als gevolg hiervan is het pentagram grotendeels vanuit een ander perspectief bekeken, wat heeft geleid tot een wijdverspreide misvatting.

Satanisten dragen het pentagram met de punt naar beneden, wat duidt op de aardse en materiële wereld. De neerwaartse punt symboliseert het individu, terwijl de opwaartse punt het goddelijke voorstelt. Dit benadrukt het fundamentele verschil tussen de twee. Het is het geloof en de doelstelling die lijnrecht tegenover elkaar staan.

Leuke weetjes over het Pentagram.

Wat is een pentakel?

Een pentakel is een pentagram met een cirkel eromheen. Het versterkt de verbinding en symboliseert de oneindigheid van de cyclus.

Kun je het pentagram ook in de astrologie zien?

Ja, Venus vormt elke 8 jaar een perfect pentagram in de nachtelijke hemel. Dit symboliseert de perfectie, schoonheid en cyclische aard van fysieke liefde.

Wat is het verband tussen een appel en het pentagram?

De Kelten zagen de appel als een magisch symbool. Als je een appel horizontaal doorsnijdt, zie je binnenin een pentagram. Op dezelfde manier vormen de bloemblaadjes van de rozenbottel een pentagram.

Wat is het verband tussen het pentagram en ons lichaam?

Wanneer je als mens rechtop staat, je benen uit elkaar spreidt en je armen horizontaal uitstrekt, parallel aan je lichaam, vorm je een pentagram.

Waarom kiezen mensen ervoor om een pentagram te gebruiken als talisman?

Het gebruik van een pentagram als talisman bevordert de verbinding tussen het fysieke en geestelijke aspect. Door de toevoeging van de cirkel aan het pentagram ontstaat een pentakel die deze verbinding nog meer benadrukt. Dit helpt bij het creëren van eenheid en verbondenheid met zowel jezelf als je omgeving.

Tot slot

Het pentagram is een fascinerend symbool met een rijke en gevarieerde geschiedenis. Van zijn oude wortels tot zijn moderne incarnaties, het pentagram blijft een krachtig en betekenisvol symbool in veel verschillende culturen en tradities. Het blijft een onderwerp van fascinatie en studie voor zowel historici, kunstenaars, religieuze beoefenaars als degenen die geïnteresseerd zijn in de mystieke en spirituele aspecten van het leven.

In onze webshop kan je daarom bijvoorbeeld cauldrons, BOSboeken en andere sieraden met een pentagram erop bestellen.