Pentagram: symbool van de duivel?

“Je werkt met het Pentagram? Dan zal je wel werken met de duivel!” Herkenbaar? Het Pentagram wordt vaak ten onrechte gekoppel aan het werken met de duivel. In dit Blog gaan we daarom dieper in op waar het pentagram vandaan komt, hoe zij toegepast wordt en hoe dit vooroordeel is onstaan. 

Het Pentagram is een zeer krachtig symbool dat al sinds de oudheid bestond. Het is een symbool dat mysterieus, universeel en het minst begrepen wordt.

Deze vijfpuntige ster was bij de Sumeriers gekend als ‘Ub’, al in 3000 BC. Archeologische vondsten zoals kleitabletten, stadszegels, Mesopotamische geschriften, … hebben een vijfpuntige ster afgebeeld. 

Bij de Sumeriërs wees deze vijfpuntige ster naar het ‘Ub’ wat ‘regio’, ‘richting’ of de ‘hemelse wijk’ betekent, oftewel de ‘hemelse kwartieren’. Ze associeerden dit met goddelijkheid, koningschap en onsterfelijkheid. 

De punten stonden in verbinding met de planeten Jupiter, Mercurius, Mars, Saturnus en Venus. Ze gaven elke planeet bepaalde eigenschappen. Ook is het gebaseerd op het vijfrichtingsverkeer van de vier windrichtingen en het element ‘boven’. Ze verbonden het symbool aan de godin Ishtar (Inanna).  
In Griekenland hadden de Pythagoreeërs de benaming ‘Ugieia’ wat ‘gezondheid’ betekent. Het was het symbool voor de balans van de elementen waar de mens uit bestaat.

De letters van de hoeken staan voor de elementen:  

 • U: Hudor = water
 • G: Gaia = aarde
 • I: Idea = vorm of idee of Hieron = een goddelijk, heilig ding / Geest 
 • EI: Heile = zonnewarmte = hitte / vuur 
 • A: Aer = lucht

Egyptenaren kenden het pentagram als symbool ‘moeder der dingen’.

In Azië kent men een soortgelijk pentagram met de naam ‘Wu Xing’. Deze ster wordt gebruikt in Feng Shui, accupunctuur, Taoïsme en Geneeskunde. Ze hebben sterke gelijkenissen maar hun elementen zijn anders benoemd. 

In Arabië, onder de Bahai’i kent men het Haykal, wat staat voor ‘tempel’ en verwijst naar het ‘lichaam’ en ‘gebedshuis’. 

Zelfs in de christelijke leer vinden we het pentagram terug en staat dan in verbinding met Jezus. De ster die de drie koningen volgen om bij het kindje Jezus te komen.

Als we terugkijken naar de oudere symboliek dan zien we dat de vijfpuntige ster de volmaaktheid/ balans symboliseert. Jezus was het symbool voor deze goddelijkheid in de mens. 

Tevens staat het pentagram voor de vijf zintuigen, zien, ruiken, voelen, proeven en horen. De materiele wereld, de tastbare vorm. OfweL: Hoe wij de wereld ervaren.

Je kan het pentagram dus als een soort kompas zien. 

Binnen de hekserij vormt het pentagram volgende elementen:

 • Bovenste is de Geest/ Ether
 • Boven rechts: Water/ Westen/ bloed 
 • Onderste rechts: Vuur/ Zuiden/ levenskracht 
 • Bovenste Links: Lucht/ Oosten/ adem
 • Onderste links: Aarde/ Noorden/ lichaam 

Ook de seizoenen, sterrenbeelden en levensfase kan je verbinden aan de elementen. 

Hekserij heeft bij veel mensen een negatieve klank. Het wordt gerelateerd aan donkere magie. Dit is niet het geval. Magie is niet zwart noch wit. Het is wat je ermee doet en hoe je daarmee omgaat.

Het pentagram heeft dus helemaal niks met de duivel/ satan te maken. Het is een bescherming. Het staat voor de Geest, de natuur, het hogere bewustzijn.

Heksen maken gebruik van de elementen zowel in de innerlijke beleving als naar de omgeving. Het is noodzaak om in balans te zijn als je met magie werkt. Het is ook noodzaak om je zelf te kennen en te weten waar je schaduwkanten zijn zodat je jezelf niet laat vangen in negatieve emoties. Het werken met een pentagram en de bijbehorende elementen kan ervoor zorgen dat je in harmonie leeft met jezelf en je omgeving. 

Soms ziet men Wicca’s die een Pentagram met de punt naar beneden dragen, dit staat voor het ontdekken van hun schaduwzijden. Ieder persoon heeft namelijk licht en donker in zich. Het is daarom belangrijk dat men de eigen schaduwkanten kent. Zij zullen eerst de elementen in balans brengen en zodanig het ‘goddelijke’ bereiken dat de punt terug naar boven wijst. 

Het pentagram heeft dus absoluut niks met duivelsverering te maken, maar hoe is die misvatting onstaan?

Helaas heeft men in de 19de eeuw het pentagram een negatieve bijklank gegeven. Eliphas Levi, een bekend occultist heeft deze gelinkt aan Baphomet (de gehoornde god) en Hollywood heeft hier gretig op ingespeeld in haar films. Hierdoor is het pentagram grotendeels in een ander perspectief geplaatst die een wijdverspreide misvatting tot gevolg heeft gehad. 

Het pentagram wordt door Satanisten gedragen met de punt naar beneden gericht. Dit wijst naar de aardse en materiele wereld. De punt naar beneden wijst naar het individu en de punt naar boven wijst naar het goddelijke. Daar ligt het grote verschil. Het is het geloof en de doelstelling die haaks op elkaar staan. 

Pentagram weetjes.

Wat is een pentakel? Een pentakel is een pentagram met een cirkel eromheen. Het versterkt de verbinding en is symbolisch de oneindigheid van de cyclus. 

Zie je het pentagram ook terug in de astrologie? Venus trekt elke 8 jaar een volmaakt Pentagram aan de nachtelijke hemel. Hieruit is het volmaakte ontstaan, de volmaaktheid, de schoonheid, de cyclische kenmerken van de lichamelijke liefde. 

Wat heeft een appel te maken met het pentagram? De Kelten kenden de appel als het magische symbool. Een appel die horizontaal doormidden wordt gesneden heeft een Pentagram in zich. Ook de knopblaadjes van de Rozenbottel heeft een Pentagram vorm.

Wat heeft het pentagram te maken met ons fysieke lichaam? Als je recht staat, je benen spreidt, je armen horizontaal uitstrekt, evenwijdig met je lichaam, vorm je een pentagram. 

Waarom dragen mensen een pentagram als talisman? Het dragen van een pentagram als talisman zorgt dat je het fysieke met je geestelijke verbindt. De cirkel die toegevoegd werd aan het pentagram geeft een pentakel die deze verbinding nog eens extra benadrukt. Verbinding en eenheid met je zelf en je omgeving. 

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop